O naší škole

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola byla postavena jako instituce pro výchovu a vzdělání v 70 letech a nachází se nedaleko metra Skalka.

Od roku 1998 je mateřská škola samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a v roce 2005 byla přejmenována z Křenické na Přetluckou.

Provoz v mateřské škole je zajišťován ve všech třídách v rámci standardního denního provozu od 6:30 do 17:00 hodin. štvrtš Třída je internátní s nepřetržitým provozem od pondělí 6:30 do pátku 17:00 hodin. Podle individuální potřeby rodičů lze využít kombinaci denního pobytu s večerním provozem aš do 18.30 hodin včetně večeře.

Na škole pracuje celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogů, 2 noční vychovatelky, 2 správní zaměstnankyně, hospodářka a 3 kuchařky.

V přízemí i v patře jsou vždy 2 třídy se samostatným vchodem, dětské umývárna a WC, šatna pro personál včetně sociálního zařízení.

škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, učebních pomůcek a didaktických materiálů. Vybavenost tříd je stále modernizována a obměňována.

V hospodářské části budovy je školní kuchyně se zázemím, ředitelna a kancelář vedoucí ŠJ. Z nevyužité prádelny a mandlovny je zde vybudována keramická dílna s vlastní keramickou pecí.

Prostorná zahrada s pravidelnou údržbou je osázena vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy. Na zahradě jsou vybudována 2 pískoviště s pryžovým povrchem a hygienickými ochrannými kryty, vš se skluzavkou, trampolína, lanový kolotoč, pružinové houpačky.

Škola prošla v minulých letech celkovou postupnou rekonstrukcí, technický stav budovy je dnes ve velmi dobrém stavu.


Formy spolupráce

Spolupráce s rodiči Snažíme se, aby spolupráce s rodiči probíhala v partnerské rovině

 

Spolupráce se základní školou

 

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

 

Speciální pedagogické centrum