Aktuality 2015/2016
Malí zahradníci ze Lvíčat
Ukončení roku
Obchod s luxusní čokoládou
Den dětí
Pohádková noc pro předškoláky
Promární program prevence o bezpečnosti
Realizace posledních lekcí kroužků
Rozloučení s předškoláky
Čarodějnice - poděkování
Zápis - schůzka rodičů nově přijatých dětí
Přerušení provozu v době letních prázdnin
Autorské čtení Marka Srazila
Berchtold
Divadlo v přírodě
Fotografování
Mirákulum
Sportovní olympiáda
Školní výlet
Zápis - seznam přijatých dětí
Škola v přírodě
Cirkusové představení
Čarodějnický rej
Návštěva Toulcův dvůr
Divadlo Ponec
Kouzelnické vystoupení
Provoz během jarních prázdnin ZŠ
Škola v přírodě - informační schůzka
Tvořivé velikonoční odpoledne
Vítáme jaro v mateřské škole
Zvířátka kolem nás
Karnevalový rej
Výukový program o zdravém životním stylu a stravování
Třídní schůzky
Sleva na dani
Zimní škola v přírodě
Návštěva v základní škole
Přednáška pro rodiče - školní zralost
Vyšetření školní zralosti
Výukový program o zdravém životním stylu a stravování
Vánoční přání
Výtvarná výstava MČ Praha 10 – poděkování
Vánoční setkání
Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Olešská
Vystoupení na vánočních trzích
Zdravá pětka
Mikulášská nadílka
Návštěva Toulcova dvora
Divadelní představení společnosti Paleček
Screeningové vyšetření zraku v MŠ
Úkoly čmeldy Pepíka
Bruslení
Pohádkové bruslení - informace Mgr. Veselého
Etiketa pro děti - Jak se Evelínka učila zdravit
Fotografování - portrét
Návštěva hasičské zbrojnice
Pohybová cvičení
Tvořivé podzimní odpoledne
Návštěva Toulcova dvora
Návštěva hasičské zbrojnice
Kroužky 2015/2016
Přehlídka sov a dravců
Organizace školního roku 2015 - 2016
Třídní schůzky
Informace pro rodiče k nástupu ve školním roce 2015 - 2016
Platby na nový školní rok 2015/2016
Desatero pro rodiče nastupujících dětí