Aktuality 2015/2016

Čarodějnice - poděkování

Děkuji za pomoc při přípravě a průběhu čarodějnic všem zaměstnancům školy,  panu Kulveitovi, panu Třešňákovi  a za sponzorský dar (nápoje) panu Růžkovi.

                                            Jitka Janouškovcová

                                            ředitelka školy