Aktuality 2015/2016

Tvořivé podzimní odpoledne

Termín: úterý 13. 10. 2015
Hodina: od 15:00 do 17:00 hod. Podle možnosti rodičů
Kdo: rodiče a děti si spoleřně vytvoří dekoraci, strašidýlko ze zeleniny.
  Suroviny jsou zajištěny.
Kde: na svojí kmenové třídě