Aktuality 2016/2017

Kroužky 2016/2017

Vážení rodiče,

cena kroužků je stanovena vždy na pololetí (říjen 2016 - leden 2017). Svátky a prázdniny nejsou v ceně zahrnuty, tyto hodiny se nenahrazují. Úhradu kroužků (kromě Mini juda) zaplaťte bezhotovostně na účet stravného 282948309/0800. Při každé platbě vždy uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte a do poznámek napište jméno dítěte, nikoliv rodiče, a účel platby - název kroužku.

Termín úhrady: do 30. 9. 2016

                                                                                                                 Děkujeme

 

Logopedie

pondělí + čtvrtek

 

13:00 - 14:30 hod.

 

- bez úplaty

 

 

Keramika

středa

 

1. skupina 13:00 - 13:45

 

2. skupina 14:00 - 14:45

 

cena: 1 100,- Kč

 

 

Veselé tanečky

pondělí

 

1. skupina 16:30 - 17:00

 

2. skupina 17:05 - 17:35

 

cena: 850,- Kč

 

 

Angličtina

pátek

 

blok 8:00 - 11:00

 

agentura Akcent, výuka s rodilým mluvčím

 

cena: hrazeno MČ Praha 10

 

 

Mini judo

čtvrtek

  1. skupina 16:30 - 17:00
  cena: 820,- Kč