Aktuality 2016/2017

Platby pro školní rok 2016/2017

Stravné

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 38,- Kč
   
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 41,- Kč
   
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na celodenní provoz i po 17:30 hodině i s večeří (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 61,- Kč
   
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na celodenní provoz i s večeří v 17.30 hodin činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 66,- Kč
   
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
  • pro denní stravování: 3-6 let do 17 hodin bez večeře
760,- Kč
  • pro denní stravování: 7 let do 17 hodin bez večeře
820,- Kč
  • pro celodenní stravování: 3-6 let i s večeří
1 220,- Kč
  • pro celodenní stravování: 7 let i s večeří
1 320,- Kč
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2016/2017

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem na č. účtu
19-0282948309/0800.

  • Pro děti starší 3 let v denním provozu do 17:00 hodin.
980,- Kč
  • Pro děti starší 3 let v celodenním provozu i po 17:00 hodině.
1 200,- Kč
  • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíce. Děti 5-6 leté.
0,- Kč
  • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu do 17:00 hodin.
980,- Kč
  • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu i po 17:00 hodině.
1 200,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče, a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...

Otázky, které se týkají stravování a úplaty mohou rodiče projednat s vedoucí školní jídelny na telefonu 274811863 nebo v kanceláří vedoucí ŠJ, nejlépe po předchozí sjednané schůzce, e-mail: hospodářka