Aktuality 2016/2017

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

těšíme se na Vás i Vaše děti, školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016.

1. Příchod dětí je v časovém rozmezí 6.30 – 8.30 hodin. Ve vitríně u plotu vpravo od branky a na nástěnce pod schodištěm jsou od 1. 9. seznamy dětí podle jednotlivých tříd.  V každé šatně je přidělena Vašemu dítěti značka pro ukládání oděvů a obuvi. Další informace předá učitelka ve třídě.

2. Předávání dětí při příchodu

Po převléknutí dítěte v šatně projděte umývárnou, kde si každé ráno dítě před vstupem do třídy pod vaším dozorem umyje ruce, dále ho osobně převeďte a předejte do třídy učitelce

 

Při převádění dětí na patře do jiné třídy i mimo patro Vás prosíme o dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pokynů:

 • dítě převlékněte a přezujte ve svojí kmenové šatně a převeďte ho interně do třídy, která na patře zajišťuje při scházení a rozcházení provoz.
 • dítě nepřevádějte venkem
 • dítě neposílejte samotné, za nepředané dítě (viz Školní řád) nenese pedagog zodpovědnost
 • z hygienických důvodů se při převádění dítěte, prosím, zujte i Vy
 • pokud převádíte dítě venkem z patra do patra, prosíme o použití venkovní obuvi, nelze děti převádět v bačkorách (nečistota se nosí na koberce!!!)

3. Odchod po obědě:

 • 12.30 – 13.00 hodin, ráno při příchodu v dětské šatně prosíme umístit značku ke svému jménu na tabulce „spím ve školce“, nepíše se již nic do sešitu ani se nehlásí učitelce

4. odchod odpoledne 

 • 15.00 – 17.00 hodin denní provoz
 • 15.00 – 18.30 hodin večerní provoz
 • Rodiče si při rozcházení dětí odpoledne dítě přebírají ze třídy, nikoliv ze šatny (prosíme bez obuvi), nebo ze zahrady

5. Pobyt na zahradě:

 • na magnetické tabuli za vstupní brankou je označen pobyt dětí na školní zahradě - obrázek s logem třídy je mimo domeček

6. Vstup a odchod z dětské šatny

 • z bezpečnostních důvodů při příchodu nebo při vyzvedávání dětí jsou dveře uzavřeny

Při příchodu dětí

 • použijte zvonek a zůstaňte před kamerou pro ohlášení jména a příjmení svého dítěte, nahlášení musí být hlasité, zřetelné
 • učitelka musí vědět, komu umožňuje vstup do budovy, prosíme, nepodceňujte ohlášení, nehlásí se děti, není jim rozumět
 • pokud Vás učitelka neslyší (nevidí v kameře) a nerozumí, kdo vstupuje, vyzve Vás k opakovanému přihlášení
 • po přihlášení teprve přejděte ke dveřím, učitelka Vám v dostatečně dlouhém intervalu umožní vstup do budovy
 • opakované zvonění (pokud se učitelka nehlásí) je možné provést až po ukončení zvukového znamení, jinak dveře nelze otevřít
 • zvoňte dle umístění tříd – vlevo třída Slůňat a Kuřátek
 • vpravo třída Lvíčat a Myšek

Při odchodu dětí

 • z dětské šatny jsou dveře odemčeny, stačí pouze otevřít klikou.
 • pokud jsou odpoledne děti na školní zahradě je vstup do šatny odemčen, vstup je možné pomocí přídavného tlačítka vedla zvonků s nápisem OTEVÍRÁNÍ.
 • při příchodu a odchodu z budovy nepoužívejte a nepřepínejte, prosím, žádná jiná tlačítka, která jsou určena pro zaměstnance školy k přepínání elektrického vrátného, ruší se tím aktivace otevírání dveří.
 • při příchodu a odchodu, prosím, zavírejte za sebou vždy oboje dveře.
 • při příchodu a odchodu, prosím, zavírejte za sebou branku, která je na pružinu
 • při odchodu používejte východ svojí kmenové třídy
 • pejsek na Vás čeká před plotem, do objektu školní zahrady a   mateřské školy mu je vstup zakázán
 • do budovy, dětské šatny, prosím, nejezděte s kočárky ani odrážedly
 • na vlastní kola a koloběžky využijte stojan před budovou

7. Omlouvání dětí

 • předem nebo týž den do 8 hodin na mobil 602307383 nebo telefon 274782593 nebo do sešitu omluv
 • neomluvené dítě do 8. 00 je počítáno ke stravování
 • po nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit příchod dítěte nebo přijít do 8.00 aby mohlo být přihlášeno ke stravování.

8. Adaptace dětí:

 • nové děti – postupná adaptace, možnost být ve třídě určitý čas i s rodiči
 • první 3 dny pro nejmladší nové děti (3-4 leté) je odchod po 10. hodině, dítě je přihlášeno ke stravování, oběd je možné si vyzvednout v kuchyni 11.30 – 11.45 hod. do vlastních nádob (přízemí, vchod vlevo od třídy Slůňat)
 • další dny je provoz pro nejmladší děti do středy 14. 9. pouze dopoledne do 13.00 hodin
 • odpolední režim bude v týdnu od 15. 9. individuální u každého dítěte, po domluvě s třídní učitelkou
 • večerní provoz bude i s večeří, odchod nejpozději v 18.30. hod.    
 • noční spaní v rámci adaptace dětí nejdříve od 19. 9. 2015           

9.  Co dítě potřebuje do MŠ (viz školní řád) :

 • pohodlný oděv do třídy (tepláky, legíny, sukně)
 • tepláky (kraťasy) na pobyt venku
 • pyžamo (1x týdně vyprat)
 • náhradní spodní prádlo
 • bačkory na přezutí – (ne pantofle)

10. Hygienické potřeby:

 • zubní kartáček  -  Slůňata, Lvíčata, Myšky, Kuřátka, 3-6 let
 • zubní pasta – Slůňata, Lvíčata, Myšky, Kuřátka, 4-6 let
 • hřeben - je školní, děvčata s delšími vlasy, prosíme o vlastní kartáč
 • jedno balení suchých papírových kapesníků
 • jedno balení suchých papírových kapesníků v krabici
 • jedno balení vlhčených ubrousků při použití WC (vlhčený toaletní papír, nikoliv mokré ubrousky )

11.  Administrativní formuláře:

 • přihláška ke stravování – pouze nové děti, které nevyplnily
 • evidenční list dítěte – kontrola telefonních čísel a údajů – předá učitelka
 • dohoda o vyzvedávání dětí -  v případě, že dítě bude vyzvedávat starší, nezletilý sourozenec nebo jiná osoba než rodiče
 • seznámení a podpisy rodičů – seznámení se školním řádem, se školním vzdělávacím programem, generální souhlas se zpracováním osobních údajů, alergie

Prosíme Vás o vyplnění administrativních tiskopisů a o jejich včasné odevzdání, nejpozději druhý den po nástupu.

12. Informace

Na nástěnce v dětské šatně u každé třídy najdete informace o provozu ve školním řádu školy a v organizačním režimu dne. Prosíme, abyste se s těmito dokumenty seznámili. Dokumenty jsou také na webových stránkách.

Platby na školní rok 2016-2017 najdete na webových stránkách, upozorňuji na změnu ve výši úplaty.

Ostatní informace se dozvíte na třídní schůzce, která se koná ve středu 7. 9. 2016 od 16.30 hodin na svojí kmenové třídě.

13.  Kroužky a další aktivity školy:

Aktivity budou zahájeny od měsíce října (kromě angličtiny).

Svůj zájem zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen na nástěnce třídy.  Informace o aktivitách budou předány na třídní schůzce.

Nabídka se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5letých. Malé a nové děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí.   

 

    Děkujeme                                                    

     Mgr. Jitka Janouškovcová

ředitelka školy