Foto portrét

Termín:      středa 11.10.2017

Hodina :     od 10:15 hodin

Třída :          všechny třídy