IQ PARK Liberec - hodnocení výletu

IQPARK Liberec - školní výlet dětí z MŠ Přetlucká

Dne 19.6.2017, po prvním nevydařeném pokusu, kdy se nám již před odjezdem pokazil autobus, jsme plní očekávání vyjeli na vzdělávací výlet do IQ parku Liberec. Výletu se díky grantu MČ Prahy 10 ve výši 20.000,-- Kč zúčastnilo 27dětí a 4 pedagogové.
V IQ parku nás přivítal milý personál, který nám představil, co vše můžeme vidět. Ke hrám pro rozvoj všech smyslů, dovedností a vědomostí nám sloužily čtyři podlaží.

První podlaží nabízelo hry s vodou, kdy se děti díky fyzikálním hrám učily přečerpávat vodu, vyrobit vodní vír, vypouštěli vzducholoď díky vyrobeným bublinám a zjistili, jak funguje vodní elektrárna či si uvědomovaly koloběh vody na Zemi. Také se mohly projít podzemím, viděly, jaké horniny jsou v zemi ukryty. Zábavné bylo jistě zrcadlové bludiště, laserový labyrint či černá díra.

Druhé podlaží nabízelo velikou hernu, kde děti mohly objevovat okolní svět - hry s jeřábem, jak se tvoří bubliny - i ve velikosti děti samých, jak se dělají televizní noviny, hudební show, jak pracují hasiči. Mohly si hrát "Na obchod", "Na restauraci" či "Na školu".

V této herně děti strávily nejvíce času a nejoblíbenější se zdála hra "Na kapelu", kdy si děti zabubnovaly, zahrály na kytary, klávesy, zazpívaly a vše se přenášelo kamerou na obrovskou televizi. Ve druhé místnosti se z dětí stali lékaři. Zkoumali svůj tep, srdeční rytmus, tlak, na světelné tabuli prozkoumávaly části těla - kosti, skládaly lidské orgány do torza těla nebo se učily správně čistit zuby pomocí kartáčků a imitace chrupu v nadživotní velikosti.

Třetí podlaží rozvíjelo hlavně polytechnické dovednosti a logické uvažování. Tyto hry zaujaly především bádavější děti. Pro všechny byla zajímavá zkušenost navštívit potápějící se Titanic. Skosená podlaha uvnitř lodi přenesla naše myšlení a vnímání opravdu na rozbouřené moře a bylo těžké se z této situace dostat zpět na břeh. Herna nabízela celou řadu her rozvíjejících pohybové dovednosti - obratnost a rovnováhu. Děti si uvědomovaly rozdíly velikosti, tíhy či tvarů.

 Čtvrté podlaží, již poslední, nabízelo zkusil si na vlastní kůži vysouvací hřebíkové lůžko, interaktivní PC hry a laboratoř, kde jsme se zúčastnili Bublinkové Show. Pán Poqusík nám předvedl celou řadu kouzel s balónky, vzduchem a ohněm. Největší úspěch mělo sestrojení balónkové rakety. 

Odměnou pro všechny bádavé děti byla kniha Experimentář a silikonový náramek s logem iQparku.

Tento poznávací výlet předčil naše očekávání. Určitě se do IQ parku v budoucnu zase rádi podíváme.                                                                         

                                                                                                                   Bc. Zuzana Pavelková

                                                                                                                   MŠ Přetlucká, Praha 10