Logopedická depistáž

Kde:        MŠ Přetlucká

Kdy:        10.10.2017 -  8:00-12:00h

Kdo:        přihlášené děti