Poděkování

Vážení rodiče,

ráda bych Vám poděkovala za sponzorské dary, ze kterých byla zakoupena další interaktivní tabule.

Zvláštní poděkování bych ráda vyjádřila  panu Lojdovi ze třídy Lvíčat, místostarostovi MČ Praha 10, za pomoc při investičních akcích mateřské školy :

  • interaktivní hřiště  - realizace červenec 2018
  • řešení problematiky vjezdu do MŠ a parkování zaměstnanců – příprava projektu
  • vzduchotechnika školní kuchyň – příprava projektu

                 Mgr. Jitka Janouškovcová

                 ředitelka školy