Přehlídka dravců

 Společnost MERLIN

Termín:       středa  4.10.2017

Místo:           školní zahrada MŠ

Hodina :             10:00 hod

Svačina :      v 9.00 hodin