Schůzka rodičů s řediteli ZŠ Olešská a V Rybníčkách a paní doktorkou Jucovičovou z pedagogicko-psychologické poradny

Termín:               pondělí 29.1.2018

Hodina:               17:00 hod

Místo konání:      MŠ Přetlucká, třída Slůňat

Program: 1)

                 - prezentace ZŠ Olešská a V Rybníčkách

                 - seznámení s vedením

                 - informace ohledně zápisu

                 - nabídka  projektu Prvňáčkem na zkoušku

                 - diskuse

                2)

                - přednáška pro rodiče – školní zralost

PaedDr. Drahomíra Jucovičová -  PPP Praha, FN Bulovka,

lektorka PedF UK Praha, nakladatelství D+H

Schůzka je určena nejen pro rodiče předškolních dětí, které budou odcházet do ZŠ.