Zdravý rozvoj dětí - bruslení

Místo:       Přetlucká ulice – nový zimní stadion – Padok Icerink      

Kdo:          přihlášené předškolní děti 5-6-let + OŠD

Termín:    15.1.- 26.3.2018 ,pondělí 10:00 – 11:00 hod         

Cena:        945,- Kč  za 9 lekcí  (1 lekce 105,-Kč)

Záloha 450,- Kč již byla uhrazena.

Doplatek 495,- Kč zaplaťte, prosím,do  5.1.2018 na účet školy 282948309/0800 .

Při platbě uvádějte řádný variabilní symbol vašeho dítěte a do poznámek napište jméno dítěte (nikoliv rodiče) a identifikaci platby – bruslení.

Doporučujeme vlastní vybavení – brusle + helma    (v batohu)