Aktuality 2018/2019

zahájení školního roku

Vážení rodiče,

těšíme se na Vás i Vaše děti a níže předáváme pár užitečných informací k usnadnění nástupu .

Školní rok 2018-2019 začíná v pondělí 3.9.2018.

 

1. Příchod dětí je v časovém rozmezí 6.30 – 8.30 hodin. Ve vitríně u plotu  vpravo od branky a na nástěnce pod schodištěm jsou od 31.8. seznamy dětí podle jednotlivých tříd.  V každé šatně je přidělena Vašemu dítěti značka pro ukládání oděvů a obuvi. Další informace předá učitelka ve třídě.

 

2. Předávání dětí při příchodu

Po převléknutí dítěte v šatně projděte umývárnou, kde si každé ráno dítě před vstupem do třídy pod vaším dozorem umyje ruce, dále ho osobně převeďte a předejte do třídy učitelce.

 

Při převádění dětí na patře do jiné třídy i mimo patro Vás prosíme o dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pokynů :

 • dítě převlékněte a přezujte ve svojí kmenové šatně a převeďte  ho interně do třídy, která na patře zajišťuje při scházení a rozcházení provoz.
 • dítě nepřevádějte na patře venkem lodžií.
 • dítě neposílejte do třídy samotné, za nepředané dítě (viz Školní řád) nenese pedagog zodpovědnost
 • z hygienických důvodů se při předávání dítěte do třídy, prosím, zujte i Vy
 • pokud převádíte dítě venkem z patra do patra prosíme o použití venkovní obuvi, nelze děti převádět v bačkorách (nečistota se nosí na koberce !!!)

 

3. Odchod po obědě :

 •        12.30 – 13.00 hodin, ráno při příchodu v dětské šatně prosíme umístit značku ke svému jménu na tabulce ,, spím ve školce “ , nepíše se již nic do sešitu ani se nehlásí učitelce. ( spím – značka čelně, nespím- značka otočená )

 

4. odchod odpoledne 

 • 15.00 – 17.00 hodin denní provoz
 • 15.00 – 18.30 hodin večerní provoz
 • Rodiče si při rozcházení dětí odpoledne dítě přebírají ze třídy, nikoliv ze šatny ( prosíme bez obuvi ) , nebo ze zahrady

 

5. Pobyt na zahradě:

 • na magnetické tabuli za vstupní brankou je označen pobyt dětí na      školní zahradě - obrázek s logem třídy je mimo domeček

 

6. Vstup a odchod z dětské šatny

 • z bezpečnostních důvodů při příchodu nebo při vyzvedávání dětí        jsou dveře uzavřeny

Při příchodu dětí

 • použijte zvonek a zůstaňte před kamerou pro ohlášení jména a příjmení svého dítěte, nahlášení musí být hlasité, zřetelné
 • učitelka musí vědět, komu umožňuje vstup do budovy, prosíme nepodceňujte  ohlášení, nehlásí se děti, není jim rozumět
 • pokud Vás učitelka neslyší  (nevidí v kameře ) a nerozumí , kdo vstupuje, vyzve Vás k opakovanému přihlášení
 • po přihlášení teprve přejděte ke dveřím , učitelka  Vám v dostatečně dlouhém intervalu  umožní vstup do budovy, dveře lze otevřít až po zaznění zvukového  signálu
 • opakované  zvonění  ( pokud se učitelka nehlásí) je možné provést až po ukončení zvukového znamení, jinak dveře nelze otevřít
 • zvoňte dle umístění tříd -    vlevo třída Slůňat a Kuřátek
 • vpravo třída Lvíčat a Myšek

Při odchodu dětí

 • z dětské šatny jsou dveře odemčeny, stačí pouze otevřít klikou.
 • pokud jsou odpoledne děti na školní zahradě je  vstup do šatny odemčen, vstup je možné pomocí přídavného tlačítka vedla zvonků s nápisem OTEVÍRÁNÍ.
 • při příchodu a odchodu z budovy nepoužívejte a nepřepínejte , prosím,  žádná jiná tlačítka, která jsou určena pro zaměstnance školy k přepínání elektrického vrátného, ruší se tím aktivace otevírání dveří.
 • při příchodu a odchodu , prosím ,zavírejte za sebou vždy oboje dveře.
 • při příchodu a odchodu , prosím, zavírejte za sebou branku , která je na pružinu
 • při odchodu používejte východ svojí kmenové třídy
 • pejsek na Vás čeká před plotem, do objektu školní zahrady a    mateřské školy mu je vstup zakázán
 • do budovy, dětské šatny , prosím, nejezděte s kočárky ani  odrážedly
 • na vlastní kola a koloběžky využijte stojan před budovou

 

7. Omlouvání dětí

 • předem nebo týž den do 8 hodin na mobil 602307383 nebo telefon   274782593 nebo do sešitu omluv v dětské šatně
 •        neomluvené dítě do 8. 00 je počítáno ke stravování
 • po nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit příchod dítěte nebo přijít   do 8.00 aby mohlo být přihlášeno ke stravování.

 

8. Adaptace dětí :

 • nové děti – postupná adaptace , možnost být ve třídě určitý čas i s rodiči
 • první 3 dny pro nejmladší nové děti ( 3-4 leté ) je odchod po 10. hodině. Dítě je přihlášeno ke stravování , oběd je možné si vyzvednout  v kuchyni 11.30 – 11.45 hod. do vlastních nádob

( přízemí , vchod vlevo od třídy Slůňat )

 • další dny je provoz pro nejmladší děti do pátku 14.9. pouze dopoledne do 13.00 hodin
 • odpolední režim bude v týdnu od 17.9. individuální  u každého dítěte,  po domluvě s třídní učitelkou
 • nové dětí 4-5 leté v termínu 3. – 14. 9. - doporučujeme odchod po obědě do 13 hodin, další dny dle domluvy s učitelkou.
 • nové děti 5-6 leté – dle domluvy s učitelkou
 • večerní provoz bude i s večeří , odchod nejpozději v 18.30 hod.    
 • noční spaní v rámci adaptace dětí  nejdříve od 17.9.2018

                       

9.  Co dítě potřebuje do mš  ( viz školní řád) :

 • pohodlný oděv do třídy ( tepláky, legíny, sukně)
 • tepláky ( kraťasy ) na pobyt venku
 • pyžamo ( 1x týdně vyprat)
 • náhradní spodní prádlo
 • bačkory na přezutí – ( ne pantofle)

 

10. Hygienické potřeby :

 • zubní kartáček  -  Slůňata,  Lvíčata, Myšky , Kuřátka , 3-6 let
 • zubní pasta – Slůňata, Lvíčata , Myšky,  Kuřátka,  4-6 let
 • hřeben - je školní, děvčata s delšími vlasy, prosíme o vlastní kartáč

 

11.  Administrativní formuláře :

 • přihláška ke stravování – pouze nové děti, rodiče předají na základě žádosti vedoucí školní jídelny, viz e-mail zaslaný na vaše adresy z 6/2018
 • evidenční list dítěte – kontrola telefonních čísel a údajů – předá učitelka
 • dohoda o vyzvedávání dětí -  v případě, že dítě bude vyzvedávat starší, nezletilý sourozenec nebo jiná osoba než rodiče
 • seznámení a podpisy rodičů – seznámení se školním řádem, se školním vzdělávacím programem, generální souhlas se zpracováním osobních údajů, alergie

Prosíme Vás o vyplnění  administrativních tiskopisů a o jejich včasné       odevzdání , nejpozději druhý den po nástupu.

 

12. Na nástěnce v dětské šatně u každé třídy najdete informace o provozu ve školním řádu školy a v organizačním režimu dne . Prosíme, abyste se s těmito dokumenty seznámili. Dokumenty jsou také na webových stránkách.

Platby na školní rok 2018-2019 najdete na webových stránkách.

Ostatní informace se dozvíte na třídní schůzce , která se koná  ve středu 12.9. 2018 od 16.30 hodin na svojí kmenové třídě.

 

13.  Kroužky a další aktivity školy :

Aktivity budou zahájeny od měsíce října ( kromě angličtiny ).

Svůj zájem zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen na nástěnce třídy.  Informace o aktivitách budou předány na třídní schůzce.

Nabídka se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5 letých. Malé a nové děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí.   

 

 Děkujeme za spolupráci

              Mgr. Jitka Janouškovcová

ředitelka školy