Aktuality 2019/2020
Tisk článku

Informace k zahájení školního roku 2019-2020

Vážení rodiče,

 

těšíme se na Vás i Vaše děti a níže předáváme pár užitečných informací k usnadnění nástupu .

Školní rok 2019-2020 začíná v pondělí 2.9.2019.

1. Příchod dětí je v časovém rozmezí 6.30 – 8.30 hodin. Na vchodových dveřích vpravo v přízemí  ( vstup Lvíčata ) jsou od 2.9.2019 umístěny seznamy dětí podle jednotlivých tříd.  V každé šatně je přidělena Vašemu dítěti značka pro ukládání oděvů a obuvi. Další informace předá učitelka ve třídě.

 

2. Předávání dětí při příchodu

Po převléknutí dítěte v šatně projděte umývárnou, kde si každé ráno dítě před vstupem do třídy pod vaším dozorem umyje ruce, dále ho osobně převeďte a předejte do třídy učitelce.

 

Při převádění dětí na patře do jiné třídy i mimo patro Vás prosíme o dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pokynů :

 • dítě převlékněte a přezujte ve svojí kmenové šatně a převeďte  ho interně do třídy, která na patře zajišťuje při scházení a rozcházení provoz.

 • dítě nepřevádějte na patře venkem lodžií ( výjimka scházení dětí ve třídě kuřátek pro všechny třídy 6.30 – 7.00 )

 • dítě neposílejte do třídy samotné, za nepředané dítě (viz Školní řád) nenese pedagog zodpovědnost

 • z hygienických důvodů se při předávání dítěte do třídy, prosím, zujte i Vy

 • pokud převádíte dítě venkem z patra do patra prosíme o použití venkovní obuvi, nelze děti převádět v bačkorách (nečistota se nosí na koberce !!!)

 

3. Odchod po obědě :

 •        12.30 – 13.00 hodin, ráno při příchodu v dětské šatně prosíme umístit značku ke svému jménu na tabulce ,, spím ve školce “ , nepíše se již nic do sešitu ani se nehlásí učitelce. ( spím – značka obrázkem čelně, nespím- značka otočená )

 

 

4. odchod odpoledne 

 • 15.00 – 17.00 hodin denní provoz

 • 15.00 – 18.30 hodin večerní provoz

 • Rodiče si při rozcházení dětí odpoledne dítě přebírají ze třídy, nikoliv ze šatny ( prosíme bez obuvi ) , nebo ze zahrady

 • Třída Lvíčat a Slůňat – pískoviště  vpravo u skluzavky , třída Myšek

 •  a Kuřátek pískoviště vlevo u trampolíny

 

5. Pobyt na zahradě:

 • na magnetické tabuli za vstupní brankou je označen pobyt dětí na      školní zahradě - obrázek s logem třídy je mimo domeček

 

 

6. Vstup a odchod z dětské šatny

 • z bezpečnostních důvodů při příchodu nebo při vyzvedávání dětí        jsou dveře uzavřeny

 

Při příchodu dětí

 • použijte zvonek a zůstaňte před kamerou pro ohlášení jména a příjmení svého dítěte, nahlášení musí být hlasité, zřetelné

 • učitelka musí vědět, komu umožňuje vstup do budovy, prosíme nepodceňujte  ohlášení, nehlásí se děti, není jim rozumět

 • pokud Vás učitelka neslyší  (nevidí v kameře ) a nerozumí , kdo vstupuje, vyzve Vás k opakovanému přihlášení

 • po přihlášení teprve přejděte ke dveřím , učitelka  Vám v dostatečně dlouhém intervalu  umožní vstup do budovy, dveře lze otevřít až po zaznění zvukového  signálu

 • opakované  zvonění  ( pokud se učitelka nehlásí) je možné provést až po ukončení zvukového znamení, jinak dveře nelze otevřít

 • zvoňte dle umístění tříd -    vlevo třída Slůňat a Kuřátek

 • vpravo třída Lvíčat a Myšek

 

Při odchodu dětí

 • z dětské šatny jsou dveře odemčeny, stačí pouze otevřít klikou.

 • pokud jsou odpoledne děti na školní zahradě je  vstup do šatny odemčen, vstup je možné pomocí přídavného tlačítka vedle zvonků s nápisem OTEVÍRÁNÍ.

 • při příchodu a odchodu z budovy nepoužívejte a nepřepínejte , prosím,  žádná jiná tlačítka, která jsou určena pro zaměstnance školy k přepínání elektrického vrátného, ruší se tím aktivace otevírání dveří.

 • při příchodu a odchodu , prosím ,zavírejte za sebou vždy oboje dveře.

 • při příchodu a odchodu , prosím, zavírejte za sebou branku , která je na pružinu

 • při odchodu používejte východ svojí kmenové třídy

 • pejsek na Vás čeká před plotem, do objektu školní zahrady a    mateřské školy mu je vstup zakázán

 • do budovy, dětské šatny , prosím, nejezděte s kočárky ani odrážedly

 • na vlastní kola a koloběžky využijte stojan před budovou, doporučujeme uzamykat

 

7. Omlouvání dětí

 1. předem nebo týž den do 8 hodin na mobil 602 307 383 nebo telefon 274 782 593 nebo do sešitu omluv v dětské šatně

 •        neomluvené dítě do 8. 00 je počítáno ke stravování

 • po nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit příchod dítěte nebo přijít   do 8.00 aby mohlo být přihlášeno ke stravování.

 

8. Adaptace dětí :

 • nové děti – postupná adaptace , možnost být ve třídě určitý čas i s rodiči

 • první 3 dny pro nejmladší nové děti ( 3-4 leté ) je odchod po 10. hodině. Dítě je přihlášeno ke stravování , oběd je možné si vyzvednout  v kuchyni 11.30 – 11.45 hod. do vlastních nádob

( přízemí , vchod vlevo od třídy Slůňat )

 • další dny je provoz pro nejmladší děti do pátku 13.9. pouze dopoledne do 13.00 hodin

 • odpolední režim bude v týdnu od 16.9. individuální  u každého dítěte,  po domluvě s třídní učitelkou

 • nové dětí 4-5 leté v termínu 3. – 13. 9.- doporučujeme odchod po obědě do 13 hodin, další dny dle domluvy s učitelkou.

 • nové děti 5-6 leté – dle domluvy s učitelkou

 • denní provoz bude od 2.9 – 13.9. bez večeře do 17.00 hodin

 • internátní ( večeře a noc podle potřeby ) od 16.9.2019, odchod po večeři nejpozději v 18.30 hod.    

                      

9.  Co dítě potřebuje do mš  ( viz školní řád) :

 • pohodlný oděv do třídy ( tepláky, legíny, sukně)

 • tepláky ( kraťasy ) na pobyt venku

 • pyžamo ( 1x týdně vyprat)

 • náhradní spodní prádlo

 • bačkory na přezutí – ( ne pantofle)

 • prosíme vše s podpisem

 

10. Hygienické potřeby :

 • zubní kartáček  -  Slůňata,  Lvíčata, Myšky , Kuřátka , 3-6 let

 • zubní pasta – Slůňata, Lvíčata , Myšky,  Kuřátka,  4-6 let

 • hřeben - je školní, děvčata s delšími vlasy, prosíme o vlastní kartáč

 

11.  Administrativní formuláře :

 • přihláška ke stravování – pouze nové děti, které nepředali na schůzce nebo jinak vedoucí školní kuchyni

 • evidenční list dítěte – kontrola telefonních čísel a údajů – předá učitelka

 • dohoda o vyzvedávání dětí -  v případě, že dítě bude vyzvedávat starší, nezletilý sourozenec nebo jiná osoba než rodiče

 • seznámení a podpisy rodičů – seznámení se školním řádem, se školním vzdělávacím programem, generální souhlas se zpracováním osobních údajů, alergie

Prosíme Vás o vyplnění  administrativních tiskopisů a o jejich včasné       odevzdání , nejpozději druhý den po nástupu.

 

12. Na nástěnce v dětské šatně u každé třídy najdete informace o provozu ve školním řádu školy a v organizačním režimu dne . Prosíme, abyste se s těmito dokumenty seznámili. Dokumenty jsou také na webových stránkách.

Platby na školní rok 2019-2020 najdete na webových stránkách.

Ostatní informace se dozvíte na třídní schůzce , která se koná  ve středu 11.9. 2019 od 16.30 hodin na svojí kmenové třídě.

 

13.  Kroužky a další aktivity školy :

Aktivity budou zahájeny od měsíce října .

Svůj zájem zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen na nástěnce třídy.  Informace o aktivitách budou předány na třídní schůzce.

Nabídka se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5 letých. Malé a nové děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí.   

 

Děkujeme za spolupráci                                                 Mgr. Jitka Janouškovcová

ředitelka školy

 

 

Tisk článku