Aktuality 2019/2020

Mateřské školy v době koronavirové epidemie a nouzového stavu a náhradní prázdninový provoz 2020 – aktuální opatření ke dni 21.4.2020

Dne 17. 3. 2020 byly na základě doporučení MŠMT uzavřeny všechny mateřské školy zřízené MČ Praha 10.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR o znovuotevření mateřských škol zatím MČ Praha 10 neuvažuje.

Případné otevření omezeného provozu MŠ, míra a režim, v jakém budou MŠ fungovat, bude připravováno a řešeno až na základě manuálu, který přislíbilo do konce dubna 2020 vydat Ministerstvo zdravotnictví ČR, potažmo MŠMT. V tomto manuálu budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol a doporučeny hygienické postupy, aby se nákaza COVID-19 nerozšířila mezi děti a zaměstnance MŠ (př. počet dětí v kolektivu, povinnost nosit roušky, režim školního stravování a společného spaní, …).

Uzavřením mateřských škol se předchází vystavování jejich personálu i dětí včetně jejich rodin riziku nákazy virovým onemocněním. Riziko rozšíření nákazy stále zvyšuje i vysoký věkový průměr zaměstnanců škol. Více než polovina zaměstnanců mateřských škol je starší 50 let. Mnoho zaměstnanců také dojíždí do zaměstnání hromadnými prostředky a řada zaměstnanců škol zůstává doma s dětmi, kterým byla uzavřena základní škola. Podstatná část zaměstnanců se nachází v pracovní neschopnosti, a to i z důvodu těhotenství či oslabené imunity. Toto všechno omezuje provoz a organizaci mateřských škol.

Problém dětí mezi 3. a 6. rokem nosit hygienickým způsobem roušku po celý den je evidentní, dodržet hygienu dýchacích cest i rukou je malá, také zacházení s použitými rouškami není prozatím vůbec vyřešeno. Děti si samy roušku nenasadí, problém se sundáváním, nandáváním a odložením roušky na nějaké místo vznikne i při dodržování pitného režimu a stravování.

V žádném případě však nehodláme blokovat potřeby rodičů nastoupit do zaměstnání. Sledujeme vývoj na území hl. města Prahy a v návaznosti na aktuální zdravotní situaci budeme reagovat. Ostatní městské části Prahy prozatím také mateřské školy neotvírají, všichni vyčkáváme na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tato situace je pro všechny nová a nemůžeme ji podcenit.

 

Prázdninový provoz MŠ zůstal v plánu i přes nouzový stav. Informace podané zákonným zástupcům jsou platné, změna se týká formy zápisu a termínů podávání žádostí. Forma bude taková, aby se co nejvíce omezil přímý kontakt mezi pracovníky MŠ a zákonnými zástupci dětí. Preferovaná bude elektronická forma zápisu nebo zaslání poštou, ve výjimečných případech osobní předání.

I v  případě nastavení režimu prázdninového provozu platí, že musíme vyčkat na informace z Ministerstva zdravotnictví ČR. Jistě ale víme, že k přijímání dětí k prázdninovému provozu budou nastavena přísnější kritéria, MŠ budou v provozu pro nejnutnější případy.

Vedoucí odborů školství městských částí hl. města Prahy chtějí postupovat konzistentně, což se zatím děje.

O případném dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

 

 

Odbor školství MČ Praha 10