Aktuality 2019/2020

Preventivní opatření - prosba o součinnost

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vydanému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás od pondělí 16. 3. 2020 prosíme o zvýšenou spolupráci.

Pro zachování alespoň omezeného provozu mateřské školy pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují – nejsou na mateřské či rodičovské dovolené, nejsou doma s dítětem ze základní školy, nemají pracovní neschopnost či karanténu nebo neošetřují člena rodiny, Vás prosíme o zvážení docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.

S ohledem na naši personální situaci, zajištění provozu a organizace školy bude mateřská škola i nadále otevřena pouze pro nezbytně nutnou docházku dětí, jejichž zákonný zástupce nespadá do výše zmíněných kategorií.

Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení, věříme, že díky všem opatřením se podaří situaci dobře zvládnout.

O obnovení běžného provozu budete včas informováni!

Děkujeme za pochopení.

Vedení MŠ

 

V Praze dne 15. 3. 2020