Aktuality 2020/2021
Platby informace pro rodiče
Ukončení školního roku
Oznámení o přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu
Oblečení předškoláků na rozloučení
Veřejná hodina bruslení
Školní výlet Kuřátka -Krtkův svět
Školní výlet Slůňata -Cesta do pohádky
Školní výlet Lvíčata - Krtkův svět
Školní výlet Myšky- Soběhrdy
Bruslení - ICERINK
Informace bruslení - ICERINK
Divadelní představení společnosti Dobře naladěné divadloFotografování – společná třídní fotografie
Rozloučení s předškoláky
Divadelní představení společnosti Basta Fidli
Seznam přijatých dětí - částečný
Malá technická univerzita - Kuřátka, Myšky
Hrajeme a učíme se spolu - nabídka činností pro prezenční i distanční vzdělávání - třída Myšek - Čarodějnice
Informace k provozu škol od 3.5.2021
Hrajeme a učíme se spolu - nabídka činností pro prezenční i distanční vzdělávání - třída Kuřátek - Čarodějnice
Malá technická univerzita - Slůňata a Lvíčata
Hrajeme a učíme se spolu - nabídka činností pro prezenční i distanční vzdělávání - třída Lvíčat a Slůňat - Čarodějnice
Cirkusové představení
Čarodějnický rej
Keramika, dramatický kroužek
Logopedie
provoz Mš
Zápis na školní rok 2021-2022
Hrajeme a učíme se spolu - nabídka činností pro distanční vzdělávání - Naše rodina
Seznam vybraných profesí
Informace k provozu MŠ od 12.dubna 2021
Informace k provozu škol od 12.dubna 2021 - MŠMT
Manuál COVID – 19 Testování ve školách duben 2021- MŠMT
Návrat dětí do mateřských škol- MŠMT
Provoz škol vzhledem ke COVID -19 ke dni 6.4.2021- MŠMT
Online webinář pro rodiče - Rozvíjející hry s dětmi a cizí jazyk v předškolním věku
Hrajeme a učíme se spolu - třída Slůňat, Lvíčat, Kuřátek a Myšek-Velikonoce
Informace – distanční výuka, zápisy, prázdninový provoz, platby
Hrajeme a učíme se spolu - třída Slůňat, Lvíčat, Kuřátek a Myšek - Jaro
Hrajeme a učíme se spolu - třída Kuřátek -Výprava do čarovné země Lidského těla
Hrajeme a učíme se spolu - třída Lvíčat - Zvířecí kamarádi
Hrajeme a učíme se spolu - třída Myšek - Povídám, povídám pohádku
Hrajeme a učíme se spolu - třída Slůňátek - Zvířecí kamarádi
Hrajeme a učíme se spolu - třída Kuřátek - Povídám, povídám pohádku
Informace k uzavření mateřské školy k 1.3.2021
Mimořádné opatření k provozu škol od 27.2.2021
Karneval ve třídě Lvíčat
Obnovení provozu ve třídě Lvíčat
Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Lvíčat
Mobilní planetárium - Soumrak dinosaurů S+L
Mobilní planetárium- Soumrak dinosaurů M+K
Odpadá dramatický kroužek
Úhrada kroužků na druhé pololetí 2020/2021
Karnevalový rej
Škola v přírodě
POZOR Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Kuřátek
Informace – Covid–19 ve třídě Kuřátek
Změna termínu konzultačních hodin – třída Kuřátek
Informace o dalších plánovaných akcích
Školní zralost dětí
Uplatnění slevy na dani
Informace o provozu škol od 27.12 do 10.ledna 2021
Vánoční přání
Informace k provozu škol do konce roku 2020 a Opatření Z MŠMT
Vánoční nadílka
Informace o provozu škol od 7.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11.2020
Mikulášská nadílka
Logopedie
Kroužky
Informace o provozu škol a školských zařízení od středy 25.11.2020 a od pondělí 30.11.2020.
Opatření PES v oblasti školství
Podvečerní a noční provoz-obnovení
Dopis rodičům od místostarosty MČ Praha 10 MgA. Davida Kašpara.
Provoz škol a školských zařízení od 18.listopadu 2020
Spolu doma
Malá technická univerzita STAVITEL VĚŽÍ
Informace o dalším provozu školy
Eko-výukový program- Lvíčata
Eko-výukový program- Slůňata
Eko-výukový program realizace
Ukončení karantény ve třídě Kuřátek k 19.10.
Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Kuřátek
covid-zrušení kroužků, Toulcova dvora
Informace - Covid 19 - ve třídě slůňat
Zrušení Tvořivého odpoledne
MŠMT - Opatření pro školy od 12. 10 – 23.10 2020
Eko-výukový program
Kurz in-line bruslení v MŠ
Návštěva Toulcův Dvůr
Tvořivé odpoledne informace
Tvořivé podzimní odpoledne
Úhrada kroužků na první pololetí 2020/2021
Fotograf-portrét
Ukončení karantény ve třídě Slůňat ke dni 23.9.2020
Bezpečnostní průprava dětí-záchranka
Informace - karanténa ve třídě Slůňat
Karanténa – třída Slůňata
Informace k zahájení školního roku 2020-2021
Provoz v době mimořádných opatření od 1.9.2020
Přehlídka dravců
Třídní schůzky
Manuál k provozu škol MŠMT
Platby pro školní rok 2020-2021
Úplata pro školní rok 2020-2021
Oznámení přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu 2020