Přehlídka dravců

 

                           Společnost MERLIN

Termín:        pátek 25.9. 2020

Místo:           školní zahrada MŠ

Hodina :       10:00 hod

Svačina :      v 9.00 hodin