Dokumenty školy

 

Školní řád

Osnova poučení dětí

Bezpečnost a ochrana zdraví v podmínkách mateřské školy

Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a opatření při pobytu dětí v mateřské škole

Poučení dětí o bezpečném chování v mateřské škole

Provozní řád školní zahrady

Výskyt pedikulózy - vši dětské

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na školní rok 2021/2022

Inspekční zpráva ČŠI 2019

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 422/2006 Sb.

Všechny odkazy jsou přílohy v pdf formátu.