Tisk článku

Aktivity dětí

 

Součástí školního vzdělávacího programu jsou v nabídce pro nejstarší děti aktivity, kde děti uplatňují svůj zájem a rozvíjí talent.

 

Pravidelné akce - kroužky

Keramický kroužek (pod vedením učitelky)
Flétna (pod vedením učitelky)
Angličtina (pod vedením externího lektora z agentury Berukroužky)
Logopedie Pod vedením klinické logopedky
Dramatický kroužek Pod vedením učitele
Cvičení Tělocvična v ZŠ Olešská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepravidelné akce

Podzim

Aktivity dětí

 • Polodenní tématické vycházky - Toulcův dvůr. Hostivařská přehrada
 • Třídní schůzky
 • Fotografování
 • Tvořivé odpoledne s rodiči - zeleninová zvířátka
 • Divadlo v MŠ
 • Strašnické divadlo
 • Knihovna Skalka
 • Hasiči - Průběžná
 • EKO-programy

 
Zima

Aktivity dětí

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • Návštěva předškolních dětí v základní škole Olešská, V Rybníčkách
 • Psychologické testy školní zralosti před vstupem do ZŠ
 • Dětský karneval
 • Škola v přírodě s lyžařským výcvikem
 • Divadlo v MŠ
 • Jarní den
 • Technická univerzita

 
Jaro

Aktivity dětí

 • Cirkus Adonis v MŠ
 • Tvořivé odpoledne s rodiči - Velikonoce
 • Polodenní tématické vycházky Toulcův dvůr
 • Zápis do MŠ, dny otevřených dveří
 • Rej čarodějnic
 • Bezpečnost provozu - Policie se psy
 • Fotografování
 • Divadlo v MŠ
 • Přírodní divadlo Horní Počernice
 • Projekty trvale udržitelného rozvoje
 • Environmentální projekty

 
Léto

Aktivity dětí

 • MDD - zábavné hry a soutěže na školní zahradě
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Školní celodenní výlet
 • Noční spaní pro předškoláky
 • Knihovna Skalka
 • Loučení s předškoláky - zahradní slavnost

 

Naše MŠ je zapojena do Projeku Malý Zahradník.

Průběh projektu ve třídě Lvíčat ve školním roce 2015/2016 si můžete prohlédnout zde.

Průběh projektu ve školním roce 2014/2015 si můžete prohlédnout zde.

Prezentace Environmentální projekty zde

Aktivity dětí

 

Tisk článku