Tisk článku

Aktivity dětí

 

Součástí školního vzdělávacího programu jsou v nabídce pro nejstarší děti aktivity, kde děti uplatňují svůj zájem a rozvíjí talent.

 

Pravidelné akce - kroužky

Anglický jazyk Agentura AKCENT, dopolední blok s rodilým mluvčím, hradí MÚ Praha 10
Keramický kroužek Pod vedením učitelek (ve škole je vlastní keramická dílna a keramická pec)
Náprava řeči Pod vedením logopedické asistentky
Cvičení Tělocvična v ZŠ Olešská
Veselé tanečky Pod vedením paní učitelky
Mini judo Agentura FIALKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepravidelné akce

Podzim

Aktivity dětí

 • Polodenní tématické vycházky - Toulcův dvůr. Hostivařská přehrada
 • Třídní schůzky
 • Fotografování
 • Tvořivé odpoledne s rodiči - zeleninová zvířátka
 • Divadlo
 • Divadlo v MŠ
 • Strašnické divadlo
 • Knihovna Skalka

 
Zima

Aktivity dětí

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční výtvarná výstava v městské části Praha 10
 • Kulturní Vystoupení na Kubánském nám.
 • Vánoční besídka s rodiči
 • Návštěva předškolních dítě v základní škole Olešská, V Rybníčkách
 • Psychologické testy školní zralosti před vstupem do ZŠ
 • Ukázkové hodiny zájmových kroužků
 • Dětský karneval
 • Škola v přírodě s lyžařským výcvikem
 • Divadlo v MŠ
 • Tvořivé odpoledne s rodiči s keramikou
 • Jarní den

 
Jaro

Aktivity dětí

 • Cirkus Adonis v MŠ
 • Tvořivé odpoledne s rodiči - velikonoce
 • Kulturní Vystoupení na Staroměstském náměstí - hudební kroužek
 • Polodenní tématické vycházky Toulcův dvůr
 • Zápis do MŠ, dny otevřených dveří
 • Rej čarodějnic, táborák s rodiči
 • Bezpečnost provozu - Policie se psy
 • Fotografování
 • Divadlo v MŠ
 • Strašnické divadlo
 • Přírodní divadlo Horní Počernice
 • Toulcův dvůr
 • Sportovní olympiáda

 
Léto

Aktivity dětí

 • MDD - zábavné hry a soutěže na školní zahradě
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Školní celodenní výlet
 • Noční spaní pro předškoláky
 • Knihovna Skalka
 • Loučení s předškoláky - zahradní slavnost

 

Naše MŠ je zapojena do projeku Malý Zahradník.

Průběh projektu ve třídě Lvíčat ve školním roce 2015/2016 si můžete prohlédnout zde.

Průběh projektu ve školním roce 2014/2015 si můžete prohlédnout zde.

Aktivity dětí

 

Tisk článku