Karneval
Vyšetření školní zralosti 2020 - PPP- Mgr. Žampachová
Škola v přírodě - informační schůzka
Bezpečnostní průprava dětí
Setkání rodičů s řediteli ZŠ Olešská a V Rybníčkách
Třídní schůzky
Eko - Lesy ČR- Cesta do pravěku - Kuřátka
EKO - Lesy ČR - Cesta do pravěku - Myšky
Tajemné sovy - Společnost PENTHEA , M+K
Tajemné sovy - Společnost PENTHEA, S+L
Návštěva u Hasičů –Myšky
Návštěva u Hasičů – Kuřátka
Vánoční setkání v ZŠ Olešská
Sbírka psi a kočky
Vánoční setkání
Mikulášská nadílka
Návštěva Toulcův Dvůr -Vánoce na statku - předškoláci
Mobilní planetárium - Se zvířátky do vesmíru
Logopedický kroužek a logopedická depistáž
Prezentace pedagogů ze stáží v zahraničí pro rodiče
Divadelní představení společnosti Basta Fidli - O tureckém rybáři
Návštěva Toulcova dvora - Lesní království -předškoláci
Fotografování -portrét
Tvořivé podzimní odpoledne
Přehlídka dravců - Společnost MERLIN
Třídní schůzky
Informace k zahájení školního roku 2019-2020
Platby pro školní rok 2019/2020