Rozdělení dětí ze třídy Lvíčat do ostatních tříd během zimní školy v přírodě
Divadlo Basta Fidli - O námořníku Čepičkovi
Veřejná hodina bruslení
Karneval
Provoz během jarních prázdnin - sloučení do dvou tříd
Výskyt vši dětské - třída Lvíčat
Návštěva ZŠ v Rybníčkách - předškoláci
Prázdninový provoz 2024
Sloučení dětí do třídy Slůňat - pátek 2.2.
Výskyt spálové angíny
Výskyt vši dětské - třída Slůňat
Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025
Výskyt mononukleózy
Třídní schůzky s rodiči
Termíny, kdy kroužky v 2. pololetí neproběhnou
Úhrada doplatku na zimní školu v přírodě
Úhrada kroužků a dalších aktivit na druhé pololetí (únor až květen) 2023/2024
Vyšetření školní zralosti u předškoláků
Záchranáři
Provoz na dvě třídy dne 2.1. 2024
Vánoční přání
Vánoce s Vilíkem
Škola v přírodě - infromační schůzka v lednu 2024
Bruslení - informace
Vánoční nadílka
Provoz MŠ v době vánočních prázdnin
Vánoční setkání s rodiči
Zrušená lekce keramiky dne 27.11. - informace
Nemoc klinického logopeda - náhradní termín
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočních stromečků MŠ a ZŠ na Kubánském náměstí
Oznámení rodičům o přerušení provozu MŠ dne 27.11. 2023 z důvodu stávky
Zdravé třídní klima - II. část - Kuřátka
Polytechnický program - kutilská dílna do školky - Myšky
Projektové učení - robotika s Bee-boty - Slůňata
Cesta kolem světa - komunitní osvětové setkání pro rodiče a děti
Stínové divadlo
Zdravé třídní klima - Kuřátka - I.část
Pohybová cvičení v ZŠ Olešská pro předškoláky
Divadlo Šus
Info - omezení parkování u mateřské školy a rekonstrukce chodníků
Dramatický kroužek a angličtina v týdnu od 23-27.10. neproběhnou
Sloučení tříd do Slůňat ve dnech 26.10. a 27.10. (podzimní prázdniny na ZŠ)
Tvořivé podzimní odpoledne
Portrétové focení
Výlet do divadla na písničkovou pohádku Čarodějnice Bordelína - pro předškoláky
Logopedická depistáž
Klub rodičů - schůzka
Informace k in-line kurzu pro předškoláky
Spojování tříd v pátek dne 29.9.
Návštěva parku Gutovka - předškoláci M+K
Návštěva parku Gutovka - předškoláci L+S
Sběr kaštanů
Dentální prevence
Logopedická depistáž a logopedie v MŠ - informace
Zimní škola v přírodě pro předškolní děti - informační leták
Informace ohledně kroužků na šk. rok 2023/2024
Informativní třídní schůzky
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024
Informace k zahájení školního roku 2023-2024