Informace o dalším provozu školy
Eko-výukový program- Lvíčata
Eko-výukový program- Slůňata
Ukončení karantény ve třídě Kuřátek k 19.10.
Eko-výukový program realizace
Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Kuřátek
covid-zrušení kroužků, Toulcova dvora
Informace - Covid 19 - ve třídě slůňat
Zrušení Tvořivého odpoledne
MŠMT - Opatření pro školy od 12. 10 – 23.10 2020
Eko-výukový program
Návštěva Toulcův Dvůr
Tvořivé podzimní odpoledne
Tvořivé odpoledne informace
Kurz in-line bruslení v MŠ
Úhrada kroužků na první pololetí 2020/2021
Fotograf-portrét
Ukončení karantény ve třídě Slůňat ke dni 23.9.2020
Informace - karanténa ve třídě Slůňat
Bezpečnostní průprava dětí-záchranka
Karanténa – třída Slůňata
Provoz v době mimořádných opatření od 1.9.2020
Informace k zahájení školního roku 2020-2021
Přehlídka dravců
Třídní schůzky
Manuál k provozu škol MŠMT
Platby pro školní rok 2020-2021
Úplata pro školní rok 2020-2021
Oznámení přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu 2020