Úhrada kroužků na první pololetí 2021-2022
Logopedická depistáž a logopedický kroužek
Třídní schůzky
Informace k nástupu –září 2021
Platby na školní rok 2021/2022