Tisk článku

O naší škole

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola byla postavena jako instituce pro výchovu a vzdělání v 70 letech a nachází se nedaleko metra Skalka.

Od roku 1998 je mateřská škola samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a v roce 2005 byla přejmenována z Křenické na Přetluckou.

Provoz v mateřské škole je zajišťován ve všech třídách v rámci standardního denního provozu od 6:30 do 17:00 hodin. 


Na škole pracuje celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogů, 2 noční vychovatelky, 2 správní zaměstnankyně, hospodářka a 3 kuchařky.

V přízemí i v patře jsou vždy 2 třídy se samostatným vchodem, dětské umývárna a WC, šatna pro personál včetně sociálního zařízení.

škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, učebních pomůcek a didaktických materiálů. Vybavenost tříd je stále modernizována a obměňována.

V hospodářské části budovy je školní kuchyně se zázemím, ředitelna a kancelář vedoucí ŠJ. Z nevyužité prádelny a mandlovny je zde vybudována keramická dílna s vlastní keramickou pecí.

Prostorná zahrada s pravidelnou údržbou je osázena vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy. Na zahradě jsou vybudována 2 pískoviště s pryžovým povrchem a hygienickými ochrannými kryty, herní sestava se skluzavkou, trampolína, lanový kolotoč, pružinové houpačky, interaktivní hřiště a terasy, dekorativní cedule - označení sektorů.

Škola prošla v minulých letech celkovou postupnou rekonstrukcí, technický stav budovy je dnes ve velmi dobrém stavu.


Formy spolupráce

Spolupráce s rodiči Snažíme se, aby spolupráce s rodiči probíhala v partnerské rovině

 • Postupná adaptace dětí při vstupu do MŠ za přítomnosti rodičů
 • Společné hry, vstupy do tříd během celého školního roku
 • Individuální konzultace o chování dítěte, nástin společného řešení problémů
 • Zapůjčování odborné literatury
 • Prezentace článků, týkající se problematiky předškolních dětí a jejich výchovy
 • Dostatečná a jasná informovanost rodičů o škole a provozu - orientační cedule, nástěnky, webové stránky, prezentace projektů vzdělávání dětí
 • Organizování společných akcí, vánoční tvoření, společné tvořivé odpoledne - jaro,podzim, rej čarodějnic, zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky
 • Členské a třídní schůzky. Informativně na začátku školního roku, pololetní a na konci školního roku s rodiči nově příchozích dětí, schůzka před školou v přírodě
 • Zhotovení informativního letáku k zápisu pro rodiče nově příchozích dětí
 • Sponzorské dary rodičů škole

 

Spolupráce se základní školou

 • Vánoční besídky, trhy
 • Návštěva dětí v první třídě před zápisem - ZŠ Rybníčky, ZŠ Olešská
 • Cvičení v ZŠ Olešská

 

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

 • Poradenství pro přesně určování diagnostiky dítě
 • Řešení chování a vzdělávání dětí se specifickými potřebami
 • Vyšetřování školní zralosti (individuální psychologické testy), odklady školní docházky
 • Konzultace pro rodičovskou veřejnost (před vstupem do základní školy na téma školní zralosti)

 

Speciální pedagogické centrum

 • Logopedická depistáž vedená klinickým logopedem
 • Logopedie na škole zajištěna klinickým logopedem
Tisk článku