Tisk článku

Platby pro školní rok 2020/2021

 

Stravné 2020/2021

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 43,- Kč
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 47,- Kč
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na celodenní provoz i po 17:30 hodině i s večeří (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 66,- Kč
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na celodenní provoz i s večeří v 17.30 hodin činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 73,- Kč
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
pro denní stravování 3-6 let do 17 hodin bez večeře 860,- Kč
pro denní stravování 7 let  do 17 hodin bez večeře 940,- Kč
pro celodenní stravování 3-6 let i s večeří 1320,- Kč
pro celodenní stravování 7 let i s večeří 1460,- Kč
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku. kkkkkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2020/2021

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem na č. účtu 19-0282948309/0800.

Neomezená polodenní i celodenní docházka pro děti 3-5 leté do 17. hodin    1400,- Kč
Neomezená polodenní i celodenní docházka pro děti 3-5 leté i po 17. hodině 3100,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté, do 17:00 hodin. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté, i po 17:00 hodině. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu do 17:00 hodin. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu i po 17:00 hodině. 0,- Kč kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodičovský příspěvek 2020/2021

Rodičovský příspěvek je jednorázový a platba se provádí převodem na účet stravného 
282948309/0800.

Pro školní rok 2019/2020 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na třídní schůzce ve výši                       500,- Kč 
Z prostředků jsou hrazena divadelní představení, tematické vzdělávací akce, Mikulášská nadílka, autobus na výlety, občerstvení na společných akcích – vánoční besídka, čarodějnice, rozloučení s předškoláky…
 
 
Čerpání finančních prostředků - rodiče mohou v případě zájmu po dohodě s paní hospodářkou vidět všechny účetní operace týkající se rodičovského příspěvku
 
 
V případě pozdějšího nástupu dítěte se příspěvek krátí
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...

 

Tisk článku