Platby pro školní rok 2021/2022

 

Stravné 2021/2022

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 43,- Kč
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 47,- Kč
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na polodenní provoz do 13 hodin (snídaně, oběd) činí za 1 den  34,- Kč
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na polodenní provoz do 13 hodin činí za 1 den 37,- Kč
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
pro denní stravování 3-6 let do 17 hodin  860,- Kč
pro denní stravování 7 let  do 17 hodin  940,- Kč
pro polodenní stravování 3-6 let do 13 hodin 680,- Kč
pro celodenní stravování 7 let do 13 hodin 740,- Kč

Při nepravidelné docházce bude po odhlášení odpolední svačiny částka odečtena

Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku.

kkkkkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem na č. účtu 19-0282948309/0800.

Neomezená polodenní i celodenní docházka pro děti 3-5 leté do 17. hodin    1400,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté, do 17:00 hodin. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté, do 17:00 hodin. 0,- Kč