Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 - logo

Menu

Kalendář akcí

Zobrazených stránek

celkem: 217363 měsíc: 11417 den: 274
Tisk článku

Platby pro školní rok 2017/2018

Stravné

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 38,- Kč
   
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 41,- Kč
   
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na celodenní provoz i po 17:30 hodině i s večeří (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 61,- Kč
   
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na celodenní provoz i s večeří v 17.30 hodin činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 66,- Kč
   
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
 • pro denní stravování: 3-6 let do 17 hodin bez večeře
760,- Kč
 • pro denní stravování: 7 let do 17 hodin bez večeře
820,- Kč
 • pro celodenní stravování: 3-6 let i s večeří
1 220,- Kč
 • pro celodenní stravování: 7 let i s večeří
1 320,- Kč
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2017/2018

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem na č. účtu
19-0282948309/0800.

 • Pro děti  3-5 let v denním provozu do 17.00 hodin

980,- Kč
 • Pro děti 3-5 let v celodenním provozu i po 17.00 hodině

1 206,- Kč
 • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku, nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté.

0,- Kč
 • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu do 17:00 hodin

0,- Kč
 • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu i po 17:00 hodině.

0,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče, a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...

Otázky, které se týkají stravování a úplaty mohou rodiče projednat s vedoucí školní jídelny na telefonu 274811863 nebo v kanceláří vedoucí ŠJ, nejlépe po předchozí sjednané schůzce, e-mail: hospodářka

 

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je jednorázový a platba se provádí převodem na účet stravného  282948309/0800.

 • Pro školní rok 2017/2018 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na třídní schůzce ve výši
1000,- Kč
 • Z prostředků jsou hrazena divadelní představení, tematické vzdělávací akce, Mikulášská nadílka, autobus na výlety, občerstvení na společných akcích – vánoční besídka, čarodějnice, rozloučení s předškoláky…
 
 • Čerpání finančních prostředků - rodiče mohou v případě zájmu po dohodě s paní hospodářkou vidět všechny účetní operace týkající se rodičovského příspěvku
 
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte se příspěvek krátí
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...

 

Tisk článku