Tisk článku

Platby pro školní rok 2019/2020

 

Stravné 2019/2020

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 38,- Kč
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 41,- Kč
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na celodenní provoz i po 17:30 hodině i s večeří (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 61,- Kč
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na celodenní provoz i s večeří v 17.30 hodin činí za 1 den (kdo odchází po večeři, tomu je odečtena snídaně). 66,- Kč
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
pro denní stravování 3-6 let do 17 hodin bez večeře 760,- Kč
pro denní stravování 7 let  do 17 hodin bez večeře 820,- Kč
pro celodenní stravování 3-6 let i s večeří 1220,- Kč
pro celodenní stravování 7 let i s večeří 1320,- Kč
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku. kkkkkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem na č. účtu 19-0282948309/0800.

Pro děti 3 - 5 let v denním provozu do 17 hodin    1300,- Kč
Pro děti 3 - 5 let v celodenním provozu i po 17. hodině 1500,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. Děti 5-6 leté. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu do 17:00 hodin. 0,- Kč
Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále než 12 měsíců (děti 7 leté OŠD) v celodenním provozu i po 17:00 hodině. 0,- Kč kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodičovský příspěvek 2019/2020

Rodičovský příspěvek je jednorázový a platba se provádí převodem na účet stravného  282948309/0800.

Pro školní rok 2018/2019 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na třídní schůzce ve výši

1000,- Kč

Z prostředků jsou hrazena divadelní představení, tematické vzdělávací akce,
Mikulášská nadílka, autobus na výlety, občerstvení na společných akcích
– vánoční besídka, čarodějnice, rozloučení s předškoláky…

kkkkkkkkkk

Čerpání finančních prostředků - rodiče mohou v případě zájmu po dohodě s paní hospodářkou vidět všechny účetní operace týkající se rodičovského příspěvku

 

V případě pozdějšího nástupu dítěte se příspěvek krátí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...

 

Tisk článku