Platby pro školní rok 2021/2022

 

Stravné 2021/2022

Stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 282948309/0800. Stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem srpna na září, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku.

Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na denní provoz do 17 hodin (přesnídávka, oběd, svačina) činí za 1 den 43,- Kč
Finanční limit pro dítě, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na denní provoz do 17 hodin činí za 1 den 47,- Kč
Finanční limit pro děti 3-6 leté přihlášené na polodenní provoz do 13 hodin (přesnídávka, oběd) činí za 1 den  34,- Kč
Finanční limit pro děti, které v průběhu školního roku do 30.8. dosáhne věku 7 let (OŠD) přihlášené na polodenní provoz do 13 hodin činí za 1 den 37,- Kč
Měsíční záloha na 20 dní činí:  
pro denní stravování 3-6 let do 17 hodin  860,- Kč
pro denní stravování 7 let  do 17 hodin  940,- Kč
pro polodenní stravování 3-6 let do 13 hodin 680,- Kč
pro polodenní stravování 7 let do 13 hodin 740,- Kč

Při pravidelné i nepravidelné docházce bude po odhlášení odpolední svačiny částka odečtena.

Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně a to v měsíci červenci školního roku.

kkkkkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne stávajícího měsíce, bezhotovostním převodem

na č. účtu 19-0282948309/0800.

Neomezená polodenní i celodenní docházka pro děti 3-5 leté do 17 hodin

  1400,-Kč 

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. (Děti 5-6 leté)

do 17 hodin.

0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku dále 12 měsíců. (Děti 7 leté, OŠD)

do 17 hodin.

0,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodičovský příspěvek 2021/2022

Rodičovský příspěvek je jednorázový a platba se provádí převodem na účet stravného 
282948309/0800.

Pro školní rok 2021/2022 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na třídní schůzce ve výši

                 500,- Kč      

Z prostředků jsou hrazena divadelní představení, tematické vzdělávací akce, Mikulášská nadílka, autobus na výlety, občerstvení na společných akcích – vánoční besídka, čarodějnice, rozloučení s předškoláky…
 
 
Čerpání finančních prostředků - rodiče mohou v případě zájmu po dohodě s paní hospodářkou vidět všechny účetní operace týkající se rodičovského příspěvku
 
 
V případě pozdějšího nástupu dítěte se příspěvek krátí
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Při každé platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol Vašeho dítěte a do poznámek napište jméno a příjmení dítěte, nikoliv rodiče a účel platby - např. stravné, školné, kroužek...