Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 - logo

Menu

Kalendář akcí

Zobrazených stránek

celkem: 138142 měsíc: 11645 den: 254
Tisk článku

Zápis pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení ke vzdělávání v mateřské škole Přetlucká pro školní rok 2017/2018 se uskutečňuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Při zápisu do mateřských škol letošním rokem dochází ke změnám, které vycházejí z novely zákona 561/20004 Sb.

Zápis se bude konat v roce 2017 až v květnu, za MČ Prahy 10 je stanoven termín na 4.5.2017.

Nově se bude zapisovat podle spádových oblastí. Magistrát Hlavního města Prahy vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou budou stanoveny spádové obvody mateřských škol. Jakmile bude vyhláška vydána, budou spádové oblasti na webových stránkách ÚMČ Praha 10.

 


Seznam přijatých dětí od školního roku 2017/2018

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Zápis na školní rok 2017/2018

Kritéria pro pijímání dětí k školnímu roku 2017/2018

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě v Mateřské škole - Přední strana a zadní strana. Prosíme rodiče, aby tiskli evidenční list oboustranně na jeden papír. Děkujeme.

Příloha k evidenčnímu listu - vyjádření lékaře

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Spádové oblasti

Desatero pro rodiče nastupujících dětí do MŠ

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ


Leták naší školy pro školní rok 2017//2018

 

 

 

 

 

 

Tisk článku