Dotační a rozvojové programy školy
MAP III na území MČ Praha 10
Plakát publicita_Šablony 4
Šablony III
Spojujeme svět prezentace
Spojujeme svět lll
MŠ Projekty mateřské školy financované z rozvojových programů a z MAP
Spojujeme svět ll
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II.
Spojujeme svět
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony I.