Dotační a rozvojové programy školy
Zelená učebna pro MŠ Přetluckou
Digitalizujeme školu
MAP III na území MČ Praha 10
Plakát publicita_Šablony 4
Šablony III
Spojujeme svět prezentace
Spojujeme svět lll
MŠ Projekty mateřské školy financované z rozvojových programů a z MAP
Spojujeme svět ll
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II.
Spojujeme svět
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony I.
Grant MČ Praha 10 - IQ PARK Liberec - školní výlet dětí z MŠ Přetlucká