Zaměstnanci 2022- 2023

 

Ředitelka Mgr. Jitka Janouškovcová
Zástupkyně ředitelky Jana Kozohorská
Vedoucí ŠJ a hospodářka školy Lucie Pečenková
Pedagogové Mgr. Adéla Sismilichová
  Bc. Barbora Hampejsová
  Jaroslava Hodoušová
  Ivana Havlová
  Bc. Petr Pucherna
  Renáta Koubová, DiS.
  Jana Hrušková
  Adéla Průšová ( zástup )
   
Asistent pedagoga Jitka Vamberová
   
Školní asistenti Ing. Daniela Kubantová
  Bc. Helena Šobrová
Školnice Andrea Třešňáková
Uklízečky Valeria Pechová
  Květuše Švejdová
Kuchařky Pavla Tesaříková
  Petra Strouhalová
  Šárka Obermajerová
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci 2022- 2023

 

 

 

Seznam zaměstnanců v archivu