Zaměstnanci 2021- 2022

 

Ředitelka Mgr. Jitka Janouškovcová
Zástupkyně ředitelky Jana Kozohorská
Vedoucí ŠJ a hospodářka školy Lucie Pečenková
Pedagogové Jana Hrušková
  Bc. Adéla Sismilichová
  Bc. Kristýna Vavrušová
  Bc. Petr Pucherna
  Ivana Havlová
  Jaroslava Hodoušová
  Bc. Barbora Hampejsová
   
Asistenti pedagoga Mgr. Zdeňka Elena Pavlovičová   
  Jitka Vamberová
Dvojjazyční školní asistenti Ing. Daniela Kubantová
  Bc. Helena Šobrová
Školnice Andrea Třešňáková
Uklízečka Petra Doležalová
  Květuše Švejdová
Kuchařky Pavla Tesaříková
  Petra Strouhalová
  Šárka Obermajerová
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci 2021- 2022

 

 

 

Seznam zaměstnanců v archivu