Tisk článku

Denní program dětí

Je orientační, vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

 

630 - 830 Scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity provozované především ve třídě
 
845 - 915 Ranní komunikační kruh, zdravotní cvičení
 
915 - 930 Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena
 
930 - 1000 Řízené činnosti dětí s učitelkou dle vzdělávacího plánu
 
1000 - 1200 Příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity na školní zahradě, tématické vycházky do okolí, výlety
 
1200 - 1300 Hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek
 
1300 - 1430 Nejstarší věková skupina a četba pohádky, klid na lehátku 30 min., dle potřeby i déle, pak volně a individuální hry na vymezeném prostoru, grafomotorika, kroužky, mladší věková skupina - četba pohádky, spánek
 
1430 - 1500 Vstávání, hygiena, pohybová aktivita, hygiena, svačina
 
1500 - 1700 Rozcházení dětí, hry ve třídě nebo na školní zahradě, individuální, skupinové, řízené nebo spontánní činnosti
 

 

Naše škola je zařazena do projektu "Celé Česko čte dětem". Denně čteme dětem 20 - 30 minut.

Obrázek Celé Česko čte dětem

 

Tisk článku