Tisk článku

Denní program dětí

Je orientační, vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

 

 
  630 - 845  mmm        

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelům k předškolnímu vzdělávání

příchod do 8:30, předškolní děti do 8:00 

volné činnosti a aktivity dětí motivované učiteli zaměřené především na hry a zájmovou činnost, úklid hraček 


  845 - 915

komunikační kruh, ranní cvičení, hygiena

  915 - 930

dopolední svačina

  930 - 1000

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd,v případě příznivého počasí tyto činnosti probíhají v přírodě, na zahradě

1000 - 1200

osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku,
pobyt dětí venku, při kterém probíhají neřízené činnosti a aktivity, zaměřené na praktické činnosti a polytechnickou výuku, s důrazem na volné pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

1200 - 1300

oběd a osobní hygiena dětí

1230 - 1300

předávání dětí odcházejících po obědě, příprava na odpočinek, četba

1300 - 1430

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, nespací aktivity, grafomotorika, diagnostika

1430 - 1445

protažení, zdravotní cvičení s prvky jógy

1445 -  1500 

odpolední svačina

1500 -  1700

volné činnosti a aktivity dětí motivované učiteli, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Naše škola je zařazena do projektu "Celé Česko čte dětem". Denně čteme dětem 20 - 30 minut.

Obrázek Celé Česko čte dětem

 

Tisk článku