Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Lvíčat

Vážení rodiče,

 

na základě zjištěného onemocnění COVID-19  a na základě epidemiologického šetření , kdy došlo ke kontaktu s osobou onemocnělou COVID – 19 je nutné přijmout  v naší mateřské škole karanténní opatření dle zákona 258/2000 Sb. O ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

  • Pozitivní test byl prokázán u jednoho z dítěte
  • Karanténa se týká dětí ze třídy Lvíčat, které byly v docházce ve třídě  v pátek 12.2.2021.
  • Děti v karanténě musí dle nařízení hygieny absolvovat test
  • Další podrobné informace jsou zaslány rodičům ze třídy Lvíčat na

e maily

Opětovně žádám všechny rodiče o sledování příznaků svých dětí a v případě změny zdravotního stavu okamžitě nahlásit v mateřské škole

 

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji negativní testy.

 

Mgr. Jitka Janouškovcová

Ředitelka školy

 

V Praze 15.02.2021