Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Zápisy do MŠ na školní rok 2024/2025 budou probíhat v termínech: 6.5 pondělí a 7.5. úterý.
Bližší informace budou zveřejněny v měsíci březnu 2024.
Prosíme zákonné zástupce využít elektronický předzápis, který bude zpřístupněn přibližně jeden měsíc před konáním zápisů na webových stránkách naší mateřské školy.