Informace o dalších plánovaných akcích

Vážení rodiče,

zdravím Vás a upřesňuji informace ohledně dalších akcí  s ohledem na současná mimořádná opatření  a nařízení Vlády ČR  a probíhající epidemiologickou situaci. Některé akce nejsou možné realizovat podle našeho plánu , byly zrušeny, jiné jsou přesunuty na pozdější termín, kdy nastane rozvolňování . Jsme v jednání se subjekty a operativně budeme řešit jejich dodatečné naplňování a realizaci.

 

  • Bruslení v hale  Icerink – posunuto, bude probíhat v dalším možném termínu po otevření vnitřních sportovišť.
  • Zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem -  Krkonoše, Chata Milíře- prozatím nezrušena, pokud podmínky dovolí, plánujeme výjezd ve stanoveném termínu 14.2. – 19.2.2021. V  případě výjezdu nebude osobní třídní schůzka, všechny potřebné Informace a dokumenty budou zaslány elektronicky 2-3 týdny před odjezdem.
  • Vyšetření školní zralosti -  pro vstup do základní školy nemůže být letošním rokem vyšetření zajištěno plošně na škole, ale bude probíhat individuálně v pedagogicko - psychologické poradně , se kterou spolupracujeme.  Kontakt pro objednání – PPP  Mgr. Žampachová tel. 770125297.

Další informace týkající se školní zralosti jsou v dokumentu – ,,Desatero pro rodiče dětí předškolního věku “a v dokumentu ,, Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy“ od Mgr. Hany Otevřelové, která u nás na škole měla pravidelné worksopyk tomuto tématu.

 

  • Třídní konuzultační hodiny   - nabízíme krátkou osobní schůzku s informacemi o dítěti s ohledem na školní zralost a připravenost pro vstup do základní školy, ale také pro rodiče mladších dětí u kterých je nutná konzultace pro další diagnostiku, vývoj a vzdělávání dítěte.

Schůzky budou individuální a podle stanoveného časového harmonogramu ve středu10.2. v době 13.00 – 14.00 ,15.00-17.00 hodin. Svůj případný zájem , zapište, prosím do tabulky na třídní nástěnce.

 

  • Zápis dětí na další školní rok 2021/2022  - je stanoven na 5.5.2021. Samotnému zápisu bude předcházet opět elektronický předzápis. Další informace budou upřesněny na webových stránkách v sekci zápis v měsíci březnu 2021.

 

  • Akce a doplňující vzdělávací nabídka – všechny akce budou prozatím probíhat pouze v třídní rovině.

Mobilní Planetárium – Svět dinosaurů - 25.- 26.2.2021

Malá technická univerzita : Malý zpracovatel odpadů 23.3. 2021

třída Slůňat a Lvíčat

Malá technická univerzita : Stavitel mostů 8.4.2021

třída Myšek a kuřátek

 

Divadla  a další kulturní akce budou realizovány podle  stávajících       podmínek  a opatření.

 

Další možné společné akce budou postupně upřesněny na nástěnce a webových stránkách.

 

Vážení rodiče,

 

děkujeme za pochopení při změnách , za Vaši spolupráci a těšíme se na období, kdy se s Vámi budeme moci potkávat bez omezení a pro děti v rámci vzdělávání realizovat akce jako v minulosti.

 

Přeji Vám klidné a zdravé dny .

 

Mgr. Jitka Janouškovcová

Ředitelka školy

 

V Praze 14.1.2021