Karanténa – třída Slůňata

 

 

Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Slůňat


 


 

Vážení rodiče,


 

na základě zjištěného onemocnění COVID-19 a na základě epidemiologického šetření , kdy docházelo ke kontaktu s osobou onemocnělou COVID – 19 je nutné přijmout v naší mateřské škole karanténní opatření dle zákona 258/2000 Sb. O ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

  • Pozitivní test byl prokázán u jednoho ze zaměstnanců

  • Karanténa se týče dětí ze třídy Slůňat, které byly v docházce ve třídě v pátek 11.9.2020

  • Děti v karanténě musí dle pokyny hygienické stanice absolvovat výtěr z nosu a bude na konci karantény . tj, 21.9.2020

  • Rodiče , prosím, o předání výsledku testu


 


 

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji negativní testy.


 

Mgr. Jitka Janouškovcová

Ředitelka školy


 

V Praze 17.10.2020