Logopedická depistáž

Logopedická depistáž proběhne ve středy 11.10. 2023 a 18.10. 2023 v dopoledních hodinách.