Návštěva u Hasičů –Myšky

NÁVŠTĚVA  HASIČSKÉ  ZBROJNICE                       
 
Termín:          středa 4.12.2019
Hodina:          9.30 hod odchod z MŠ
Třída:              Myšky