Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024

 

 

Vážení rodiče,

pokud splňujete základní  podmínky v rámci opatření zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024, můžete si prostřednictvím mateřské školy zažádat o finanční podporu. V příloze najdete další informace a konkrétní formuláře.

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením  řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.                                                                                    

Žadatel o podporu (zákonný zástupce) dítěte zažádá o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na období od vyřízení žádosti ředitelem školy/školského zařízení. Žádost musí obsahovat čestné prohlášení, že jeho dítě má v uvedeném období trvalý pobyt (nevztahuje se na ukrajinské uprchlíky) nebo místo pobytu (u cizinců) na území hl. m. Prahy, a že žadatel splňuje alespoň jednu z následujících podmínek, definovanou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022. Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024 (dále jen „Podmínky“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022. Podmínky byly upraveny ve smyslu usnesení Rady hl. ml. Prahy č. 1682 ze dne 14. 8. 2023.

Základní podmínky:

  • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
  • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • pobírá přídavek na dítě;
  • pobírá dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky  či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

Žadatel zaškrtne opatření, u kterého žádá o prominutí úplaty /dle § 123 odst. 4 zákona

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Opatření č.1 - STRAVNÉ
  • Opatření č.2  -ŠKOLNÉ

 

Žádost je možné podat u ředitelky školy po předchozí telefonické dohodě  do 25. 9. 2023. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok

Bližší informace a formuláře ke stažení:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 

V Praze 3.9.2023                                                                                                    

Mgr. Jitka Janouškovcová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prominuti-uplaty-ke-zmirneni-dopadu-inflace.pdf přílohy Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024 234.4 Kb