Platby v době uzavření mateřské školy

 

Vážení rodiče,


moc zdravíme Vás a všechny děti. Děkujeme Vám za zodpovědný přístup, vzájemnou podporu a spolupráci během změny režimu mateřské školy i následně při jejím uzavření.

Na základě vašich dotazů zveřejňuji postup týkající se úhrady úplaty a stravného.

  1. úhrada úplaty za předškolní vzdělávání – školné
  • měsíc březen je účtována poměrná část odpovídající době, kdy byla škola otevřena, tj. 11 pracovních  dní z 22. Znamená to tedy přesně polovinu stanovené měsíční úplaty 650,-Kč provoz do 17 hodin a 750,-Kč provoz i po 17 hodině.                                                             
  • Úhrada za následující měsíc ( duben, případně květen  )  se bude rovnat poměrné části, po kterou bude škola otevřena. V případě, že bude škola uzavřena, školné nebude účtováno.
  • Vyrovnání přeplatku

Pokud si nezrušíte trvalý příkaz a platba bude odeslána, přeplatek bude vrácen zpět na váš účet na konci školního roku.

Pokud pozastavíte v bance platbu a nebudete ji odesílat, prosíme o tuto informaci písemně na e-mail hospodářky školy hospodarka@mspretlucka.cz

V případě, že je s vámi veden nedoplatek, řešte individuálně s hospodářkou školy- paní Pečenkovou.

  1. úhrada za stravné

Úhrada za stravné je hrazena zálohově dopředu a vyúčtována na konci školního roku. Odeslání zálohy na měsíc duben ( popřípadě květen) necháváme na Vašem uvážení. Pro případné doplatky či přeplatky využijte, prosím, také písemnou e mailovou komunikaci s paní Pečenkovou, hospodářkou školy.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci, přejeme vám pevné zdraví, ohleduplné okolí a nouzový stav bez komplikací.

Mgr. Jitka Janouškovcová, ředitelka školy