Poděkování

 

Děkujeme panu Popadychovi za spolupráci a tlumočení

při zápisu pro ukrajinské děti.