Pozastavení dramatického kroužku a keramiky

Vážení rodiče,

z personálních důvodů a rizika častých karantén tříd se od pondělí 7.2. pozastavuje kroužek keramiky a dramatický kroužek.

Platba za kroužky na 2. pololetí se upřesní  po jejich obnovení.