POZOR Covid – 19 - Karanténa pro děti ze třídy Kuřátek

Vážení rodiče,

na základě zjištěného onemocnění COVID-19  a na základě epidemiologického šetření, kdy došlo ke kontaktu s osobou onemocnělou COVID – 19 je nutné přijmout  v naší mateřské škole karanténní opatření dle zákona 258/2000 Sb. o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Pozitivní test byl prokázán u dvou dětí
  • Karanténa se týká dětí ze třídy Kuřátek, které byly v docházce ve třídě  ve čtvrtek 14.1. 2021 a v pátek 15.1.2021.
  • Děti v karanténě musí dle nařízení hygieny absolvovat test
  • Další podrobné informace budou zaslány rodičům ze třídy Kuřátek na emaily

Opětovně žádám všechny rodiče o sledování příznaků svých dětí a v případě změny zdravotního stavu okamžitě nahlásit v mateřské škole

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji negativní testy.

Mgr. Jitka Janouškovcová

Ředitelka školy