Přehlídka dravců - Společnost MERLIN

 

Termín:        čtvrtek 19.9. 2019

Místo:           školní zahrada MŠ

Hodina :       10:00 hod

Svačina :      v 9.00 hodin