Preventivní opatření - informace z ÚMČ Praha 10

Vážení rodiče,

provoz všech zřizovaných školek na území MČ Praha 10 zůstává zachován i když s ohledem na personální situaci v mnohých školkách v omezeném režimu.

Považujeme v současné chvíli za prioritní poskytovat tuto veřejnou službu zejména těm, kteří své děti nedokáží během dne jinak zabezpečit. Zejména se jedná o zaměstnance veřejné správy, lékaře, či o ty, kteří nejsou doma s dětmi, nemají pracovní neschopnost či karanténu nebo neošetřují člena rodiny.

Žádáme tímto všechny rodiče, aby školky využili skutečně jen v nezbytně nutných případech. Máte-li možnost, nechte své děti raději doma.

Zaměstnanci školek jsou připraveni zajistit všechna opatření k ochraně zdraví. Vyhovte jim prosím, když budou požadovat měření teploty nebo když se Vás budou tázat na zdravotní stav Vašeho dítěte.

V případě, že má vaše dítě běžnou rýmu nebo kašel, prosím, nevoďte jej do školky. 

Buďte odpovědní a chraňte sebe i druhé tím, že budete dodržovat všechna další nařízená opatření. 

Toto opatření aktuálně reflektuje rozhodnutí Vlády ČR, která uzavření školek nenařizuje.

Děkujeme všem za pochopení!

Vaše MČ Praha 10