Seznam vybraných profesí

 

Dle manuálu MŠMT  - ,,Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke covid – 19 “ ke dni 6.4. 2021,  který byl zveřejněn na našich webových stránkách, uvádím vybrané profese.

Pro děti zákonných zástupců vybraných profesí je uvedena výjimka k nástupu dětí do mateřské školy od 12.4.2021 i když neplní povinné předškolní vzdělávání.

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Pokud mají zákonní zástupci vybraných profesí zájem o nástup svého dítěte, prosíme oznámit předem na e-mail mateřské školy a doložit potvrzení o zaměstnání.

 

Děkujeme

 

Mgr.Jitka Janouškovcová

ředitelka školy