Školní výlet Lvíčata - Krtkův svět

Na podnět rodičů bylo změněno místo výletu.

Školní výlet- KRTKŮV SVĚT               

Kdo :                    Lvíčat

Termín :                pátek 11.6.2021

Hodina :               příchod do 7:45 hodin, odjezd v 8:00 hodin

                            předpokládaný návrat kolem 13:00 hodin

Kam :                   Krtkův svět- Horní Měcholupy

S sebou :               batoh + pití v těsnící  láhvi ( ne s brčkem)

                              pláštěnka

Stravování:           ranní svačina - zajišťuje MŠ s sebou

                             oběd –v MŠ, odchod dětí po obědě -po 13.30 hodině                   

Cena :                   akce je hrazena z účelové dotace MČ Praha 10 – zdravý rozvoj dětí

Vzdělávací a kulturní vyžití

        -venkovní aktivity

        -prolézací hrad

         -poznávání lesních zvířat