Třídní schůzky

Termín :  úterý  7.9.2021 od 16:30 hodin na školní zahradě (ve třídě, podle počasí)  

Program :
•    organizace školního roku, třídy
•    školní vzdělávací program
•    plán akcí a kroužků
•    platby
•    informace o stravování
•    adaptace
•    technický plán školy 
•    klub rodičů a rodičovský příspěvek na akce
    
Vážení rodiče, prosíme vás vyzvedněte děti před zahájením schůzky tak, aby průběh nebyl dětmi narušován, nelze zajistit jejich dozor.                    
                                
Děkujeme