Úhrada kroužků na druhé pololetí 2020/2021

 

Dramatický kroužek:            cena : 562,-

Keramika:                               cena : 750,-

Logopedie:                             bez úplaty

Částka je ponížena o nerealizované hodiny v měsíci říjnu a listopadu.                                

Stanovenou cenu kroužků, prosíme, zaplaťte nejpozději do 21.2.2021.

Cena kroužků je stanovena vždy na pololetí (únor-květen 2021). Svátky, ŠVP a prázdniny nejsou v ceně zahrnuty, tyto hodiny se nenahrazují. Úhradu kroužků zaplaťte bezhotovostně na účet stravného 282948309/0800. Při každé platbě vždy uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte a do poznámek napište jméno dítěte, nikoliv rodiče a účel platby- název kroužku.

                                                     Děkujeme