Úhrada kroužků na první pololetí 2020/2021

 

Dramatický kroužek:            cena : 900,-

Keramika:                               cena : 1.200,-

In - line brusle:                      cena:  750,-

ICERINK brusle:                     cena:  1.400,-Kč –zatím neplatťe,

                                                  je zažádáno o účelovou dotaci

Logopedie:                             bez úplaty

 Stanovenou cenu kroužků, prosíme, zaplaťte nejpozději do 5.10.2020.

Cena kroužků je stanovena vždy na pololetí (září - leden). Svátky, ŠVP a prázdniny nejsou v ceně zahrnuty, tyto hodiny se nenahrazují. Úhradu kroužků zaplaťte bezhotovostně na účet stravného 282948309/0800. Při každé platbě vždy uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte a do poznámek napište jméno dítěte, nikoliv rodiče a účel platby- název kroužku.

                                                     Děkujeme