Uplatnění slevy na dani

Vážení rodiče,

pro uplatnění slevy na dani za vynaložené výdaje za úplatu dítěte ( školné) za období roku 2020 , ve smyslu ustanovení § 381, odst.2, písm. f)zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění, je pro Vás připraven na kmenové třídě potvrzený dokument k vyzvednutí.                           

 

Mgr. Jitka Janouškovcová  

ředitelka školy

 

V Praze 7.1.2021