Vyšetření školní zralosti v MŠ neproběhne

Vážení rodiče,

z důvodu vývoje pandemie bylo vedením z pedagogicko-psychologické poradny rozhodnuto, že letos depistáže v MŠ neproběhnou. U dětí, kde se jeví odklad školní docházky jako vhodný, bude třídními učiteli doporučeno, abyste se objednali do poradny přes objednávkový formulář na webových stránkách PPP.

  (https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly ).

Vyšetření budou probíhat od března do května, jak je u zralostí zvykem. Učitelé vám předají vyplněný dotazník ,,Vyjádření MŠ k úrovni školní připravenosti“.

 

Děkujeme za pochopení.