Výskyt 5. nemoci

Vážení rodiče,

informujeme, že ve v MŠ objevilo u dětí několik případů výskytu 5. nemoci.